Šablona pro Zhodnocení roku 2023 - Jaký jsem měl/a rok?

Nenahraditelná asistentka

do firem

9:00 - 16:00

23 000 Kč

u vás ve firmě

min. 4 osoby

Jednotlivé bloky kurzu

Důvěra a respekt

Role asistentky; vyjasnění očekávání; nastavení hranic a umění říkat ne; jak budovat vztah založený na důvěře; co přesně dělat k vzájemnému respektu.

Loajalita aneb dýchám za šéfa

Co je to loajalita; jak pozná šéf, že je asistentka loajální.

Proaktivita a samostatnost

Jak zvýšit asistentky proaktivitu a samostatnost.

Image a úsměv

Jak být skvělým obrazem svého šéfa.

Chování

Asertivita jako způsob komunikace a chování. Test na typologii osobnosti.

Komunikace

Jak správně mluvit, naslouchat a pracovat s emocemi. Autorita mluveného projevu po telefonu. Oceňování.

Umění prioritizace

Jak správně stanovit důležitost a pořadí úkolů; jak zvýšit efektivitu v práci. Schůzky se šéfem – jak často, jakým způsobem.

Znám svého šéfa a znám sebe

Šéfův prostor; předpokládání versus předvídání (správná organizace času a kalendáře). SWOT analýza svých silných a slabých stránek.

Inovátor, usnadňovač, hasič

Originální nápady, usnadňování práce (když něco šéf zadá, nemusí to držet v hlavě, může se spolehnout na to, že to bude hotovo na 100%) a zachraňování situací.

Dovednosti a schopnosti

Hardskills a softskills nutné k práci asistentky. Uvědomění si toho, co šéfovi vydělává peníze.

Umění říkat ne / jak si vymezit hranice

#CNTN. Jak pracuje náš mozek. Proč neumíme říkat ne. Pomozte šéfovi uvědomit si věci, které nevidí. Není to jen o mluvení, ale i fyzické stránce věci.

Jak pracovat s chybami

Zpětná vazba je dar, který dáváme a dostáváme. Za jakých okolností začneme chybu fakt milovat? Výsledek je minulost, a tu nezměníme. 7 pravidel zvládání krize v práci.

Co získáte při objednání kurzu:

  • Uvolnění kapacity pro nové nápady.
  • Více času pro Váš byznys i volný čas.
  • Profesionální asistentku, na kterou se budete moci spolehnout, která bude efektivně řešit svou práci a tím pádem usnadní a zefektivní práci i Vám.

 

Co ztratíte:

  • Starosti s běžnou rutinní agendou.
  • Strasti, co ještě musíte vyřídit.
  • Obavy, jestli jste na něco nezapomněl/a.

ZEFEKTIVNĚTE SVŮJ ČAS A ZVYŠTE PROAKTIVITU ASISTENTKY