Kurz Nenahraditelná asistentka 25. 04. 2024

Jak být dobrý šéf? 10 vlastností skutečného lídra

12.12. 2023Kristýna Stoklásková1576x

Dobrý šéf se pozná poměrně rychle. Má přirozenou autoritu založenou na několika typických vlastnostech. Máte je? Případně víte, co zlepšit, aby se z vás stal skutečný lídr, kterého zaměstnanci bez váhání následují a nedají na něj dopustit? Zjistěte, jak být dobrý šéf a čeho se naopak vyvarovat.

Hodný vs. dobrý šéf

Oblíbení jsou oba dva. Jeden z nich má ale pro zaměstnance mnohem větší hodnotu a dokáže si dlouhodobě udržet jejich loajalitu. Čím to?

Můžeme si je připodobnit k učitelům ve škole. Hodný učitel dává jen pochvaly, všem ihned pomůže a těžkou písemku odloží, když ho o to žáci požádají. Dobrý učitel oproti tomu dokáže být i zlý. Jen si sami vzpomeňte, kterým učitelům jste nejvíce vděční za to, co vás naučili. Zřejmě potvrdíte, že těm, kteří byli alespoň trochu přísní a nemazali vám med kolem pusy. Že právě s nimi jste se výrazně posunuli a měli pocit, že toho umíte a znáte nejvíce.

I v zaměstnání je dobré se posouvat a růst. Někdy je potřeba říkat a dělat i to, co se nám zrovna nelíbí. A tak je to v pořádku. Skutečný lídr umí kritizovat, motivovat a vést.

10 vlastností dokonalého šéfa

Jak být dobrý šéf? Někdo se jím narodí, někdo se jím musí stát. Když budete následovat těchto deset doporučení a pěstovat tyto vlastnosti, bezpochyby se z vás stane dobrý šéf.

 1. Je empatický a lidský. Každý máme občas horší a občas lepší dny. Někdy se nám daří méně a někdy odbavujeme jeden úkol za druhým. Pravý lídr to bere v potaz. Zajímá se o své zaměstnance a rád jim v případě potřeby podá pomocnou ruku.
 2. Umí delegovat svou práci. Dobrý šéf se nebojí předat zodpovědnost na své zaměstnance a vyhýbá se zahlcení. Věří, že úkol zvládnou, a podporuje je v tom, i když to třeba není vždy dokonalé. Důležité úkoly dokáže svěřit své asistentce a zajistí pro ni vhodný mentoring, aby dokázala využít svůj potenciál na maximum.
 3. Má přirozenou autoritu. Charisma je základní charakteristika lídra. Aniž byste se museli snažit, lidé vás pozorně poslouchají a vzhlíží k vám. Není to nic jiného než zdravé sebevědomí, autentické chování a schopnost zaujmout své okolí.
 4. Dokáže pochválit. Dobrý šéf v žádném případě nebere úspěchy a vynikající výsledky jako samozřejmost. Každé drobné zlepšení a posun dokáže ocenit.
 5. Rozvíjí své podřízené. Stará se o jejich průběžné vzdělávání a posun v oboru. Protože když rostou osobnostně zaměstnanci, roste i celá firma. Lídr umí lidi kolem sebe motivovat k lepší výkonům, ale zároveň jim dopřává work-life balance. Všichni zaměstnanci mohou za ním kdykoliv přicházet s vlastními nápady a inovacemi.
 6. Dává konstruktivní kritiku. Asertivně a citlivě říká, co se mu nelíbí a co je potřeba zlepšit. K tomu ale vždy dodává, jak zlepšení dosáhnout a co udělat proto, aby už příště daný problém nenastal. Jeho slova kritiky jsou obohacující.
 7. Uzná svou vlastní chybu. Jsme lidé a lidé chybují nebo něco neví. Stát se to proto může i zkušenému manažerovi s letitou praxí. O to důležitější je se včas přiznat, a tím jít příkladem svým podřízeným. Skvělý lídr nemá problém omluvit se druhým.
 8. Nedělá rozdíly mezi lidmi. Je objektivní. Se všemi podřízenými jedná naprosto stejně a nikoho nepovyšuje nad ostatní ani naopak neupozaďuje. Všem dává stejné šance na úspěch. S zaměstnanci jedná s úctou a jako s rovnocennými partnery.
 9. Je rozhodný a spolehlivý. Přesně ví, co očekává a kam směřuje. Udává jasný směr a přitom nezapomíná na to, že i cesta je cíl. Nehoní se slepě za tabulkovými výsledky a dokáže se popasovat se situací, kdy vše nejde zcela podle plánu. Zaměstnanci vědí, že se na něj mohou obrátit v dobrém i zlém, a to beze strachu.
 10. Je spravedlivý a čestný. Veškeré jednání dobrého šéfa je transparentní. Nic si nešušká za zády, ale pochvaly i kritiku říká ihned a napřímo dané osobě, které se týká. Zaměstnanci mu mohou vždy věřit a nikdy neváhá se jich zastat.

Tip: Chtěli byste mít takového šéfa, jako jste vy sami? Odpověď by měla být vždy jednoznačné ano. Pokud tomu tak není, změňte co nejdříve chování, které by se vám nelíbilo. Staňte se pro své zaměstnance dokonalou verzí svého potenciálního nadřízeného. 

10 věcí, které dobrý šéf nedělá

Chtěli byste být oblíbeným šéfem, za kterým zaměstnanci stojí a vychvalují jej do nebes, kudy chodí? Pak byste se měli obloukem vyhnout tomuto nevhodnému chování: 

 1. Ukazování mocenské převahy. Křik, pomluvy ani šikana na pracoviště nepatří. 
 2. Neustálá kontrola a podezřívání. Ať už se jedná o neschopnost delegování a neustálé zasahování do činností, které už mají na starosti jiní, nebo vyzvídání, co kdo dělá a nedělá. Se svými zaměstnanci byste měli tvořit tým plný volnosti.
 3. Hledání nedostatků a chyb. Špatný šéf si všímá především toho, co se nepovedlo, ale úspěchy přehlíží. Zaměstnanci se v přítomnosti takového nadřízeného cítí nedocenění, přestávají se snažit a o loajalitě nemůže být ani řeč.
 4. Chůze přes mrtvoly. Aby si udržel své místo na výsluní, nebere ohledy na potřeby svých podřízených a podporuje jen ty, kteří se mu z nějakého důvodu zrovna hodí.
 5. Vzbuzování strachu. Šéf, který vzbuzuje obavy a nepříjemné pocity, není dobrý šéf. V takovém prostředí nechce nikdo pracovat. Zůstávají tam jen ti, kteří musí.
 6. Přivlastňování cizích nápadů. Víc hlav víc ví. Na společných mítincích se dá toho spoustu vymyslet. Problém však nastává, když si to jeden lačný šéf vezme za své.
 7. Jeden pohled na svět. Šéf, který se kolem sebe divá jen svou optikou, nebere v potaz názory ostatních a neustále prosazuje pouze svou pravdu… to není lídr.
 8. Držení důležitých informací. Aktuální data a informace nechává pod pokličkou. Možná ze strachu, že výsledky nejsou tak dobré, jak by si představoval. Zaměstnanci ale kvůli tomu nemohou včas reagovat, za což dostanou vynadáno nebo vyhazov.
 9. Nerespektování soukromého života. I když jako šéf nemáte rodinu nebo partnera/partnerku a můžete pracovat od rána do večera, neznamená to, že to mají stejně i vaši podřízení.
 10. Neznalost a ustrnulost. Dobrý šéf se průběžně vzdělává, sleduje nejnovější trendy v oboru a snaží se jít příležitostem naproti. Jestliže vám toto není blízké a chováte se zkostnatěle, pak si můžete být jisti, že začne stagnovat jak vaše podnikání, tak vaši zaměstnanci. K úspěchu je zapotřebí hnací motor, kterým byste měli být vy sami.

Tip: V knize Proč spíme uvádí Matthew Walker jednu zajímavou studii. Z ní vyplývá, že pokud je nadřízený nevyspalý nebo dokonce trpí nespavostí, přenáší se to na jeho podřízené a ti pak podávají horší výkony. Proto dostatečně spěte a udržujte se v kondici. Atmosféra ve firmě bude pozitivní a produktivní. Vaše jedinečná osobnost dělá divy! 

Hledáte k sobě spolehlivou asistentku, na kterou byste mohli delegovat své pracovní povinnosti?

Kontaktujte Šéfův svět!

Kristýna Stoklásková
kristyna@sefuvsvet.cz

+420 603 172 577

Šéfův svět propojuje manažery a asistentky už od roku 2016. Jeho středobodem je Kristýna, která byla dříve také asistentkou a nyní působí jako headhunter se specializací na administrativu, rozvíjí stávající asistentky, zaškoluje nové tváře a pro ředitele firem hledá ty nejlepší asistentky, které do jejich světa zapadnou jako dokonale padnoucí dílek skládačky. 

Kristýna má svou databázi osvědčených asistentek, realizuje nábory od A do Z, sdílí užitečné e-booky, nabízí mentoring asistentkám a organizuje kurzy, semináře a workshopy. Její schopnost objevit talenty a naučit je vše potřebné pro roli nepostradatelné asistentky dokazuje řada osvědčení a certikátů získaných během její kariéry v personalistice. 

Kristýna Stoklásková
Jak Kristýna s oblibou říká, její obor jsou asistentky a online svět. Od roku 2016 má svůj vlastní projekt Šéfův svět a v roce 2024 vznikl další její projekt Marketingový svět, agentura 10 freelancerů, kteří umějí dýchat za vaše firmy.