Šablona pro Zhodnocení roku 2023 - Jaký jsem měl/a rok?

Důvěra jako základ úspěchu

Pro Akademii nevšedního vzdělávání, s. r. o. a pana Radima Martynka jsem měla tu čest napsat svůj první článek o Důvěře.

Zde si ho můžete přečíst:

Důvěra jako základ úspěchu

Většina lidí má za to, že důvěru buďto máme nebo nemáme. Omyl. Důvěru můžeme vytvářet, a to mnohem rychleji, než si obvykle myslíme. Důvěra je totiž opravdu jediná věc, která dokáže změnit vše.

Jste zastáncem toho, že důvěřovat lidem je příliš riskantní nebo toho, že nedůvěřovat lidem je ještě riskantnější? Věříte obecně v lidi? Že mají potenciál? Nasloucháte jejich potenciálu?

Zamyslete se nad vztahem s někým, s kým pracujete nebo žijete, a pokud máte pocit lehké nedůvěry, položte si otázku: Je možné, že tato nedůvěra je, přinejmenším z části, odrazem mé vlastní omezené důvěry v dotyčného člověka?

Pojďme si říci, co to důvěra vlastně je. Představte si misku vah a na jedné straně je charakter člověka (důvěra v člověka) a na druhé straně je kompetentnost člověka (důvěra v odborné znalosti). Charakter zahrnuje takové věci, jako jsou integrita, motivy, úmysly ve vztahu k druhým lidem. Kompetentnost zahrnuje naši způsobilost, schopnosti, dovednosti a výsledky, vše, čeho jsme až dosud dosáhli. Prakticky nám jde o rovnováhu mezi charakterem a kompetentností.

Pokud o někom máte za to, že je upřímný a čestný, ale nemá výsledky, sotva mu budete důvěřovat. A naopak. Pokud má někdo vynikající schopnosti, nadání a může se pochlubit výbornými výsledky, ale není čestný, stěží si získá naši důvěru.

Teorie etiky říká „jednejte správně“ (charakter) a „docilte, aby se realizovaly správné věci“ (kompetentnost). Představím Vám model Pěti vln důvěry podle pana Stephena M. R. Coveyho, který názorně ilustruje podstatu důvěry, ukazuje, jak se důvěra šíří zevnitř ven a definuje pět úrovní, v nichž důvěru vytváříme. Všichni bez rozdílu máme (a můžeme uplatnit) velký vliv na první dvě vlny důvěry, a proto musíme začít od nich.

PRVNÍ VLNA: SEBEDŮVĚRA 

Sebedůvěra se týká důvěry v sebe sama, jinak řečeno, být ve vlastních očích i v očích ostatních lidí člověkem hodným důvěry. Klíčovým principem této vlny je důvěryhodnost a její základní čtyři prvky. Konečným výsledkem spojení vyspělého, ušlechtilého charakteru a kompetentností je důvěryhodnost, mínění a vliv.

DRUHÁ VLNA: DŮVĚRA VE VZTAZÍCH

Důvěra ve vztazích, se týká vytváření a posilování „konta důvěry“, které máme u druhých lidí. Klíčovým principem této vlny je konzistentní chování. V této vlně je 13 vzorců chování, které když budeme dodržovat, bude výsledkem výrazně vyšší schopnost dosahovat důvěry ve vztazích s lidmi, pozvednout vzájemné vztahy na vyšší úroveň a dosahovat lepších výsledků.

TŘETÍ VLNA: DŮVĚRA V ORGANIZACI

Důvěra v organizaci se týká vytváření důvěry lídry ve všech typech organizací. Klíčovým principem této vlny je sladění. Pokud jste někdy pracovali s lidmi, jimž jste důvěřovali, ale v organizaci, k níž jste důvěru neměli, rychle si uvědomíte, že třetí vlna má rozhodující význam.

ČTVRTÁ VLNA: DŮVĚRA NA TRHU

Důvěra na trhu představuje oblast, kde si téměř každý člověk naprosto jasně uvědomuje a chápe význam důvěry. Klíčovým principem této vlny je pověst. Značka velmi výrazně ovlivňuje chování a loajalitu zákazníků.

PÁTÁ VLNA: DŮVĚRA VE SPOLEČNOSTI

Důvěra ve společnosti se týká vytváření hodnot určených pro druhé a pro společnost jako celek. Klíčovým principem této vlny je přispění. Jsme druhým lidem příkladem a podněcujeme je, aby stejně jako my i oni vytvářeli hodnoty určené druhým a přispívali společnosti jako celku.

PŘÍKLAD ZE ŽIVOTA 

Zažila jsem ten pocit, kdy jsem si přestala důvěřovat, výsledky v práci se toho staly důkazem, nechtělo se mi do práce vůbec vstávat a nebavila mě. To se odrazilo i ve vztazích a ostatní přestávali důvěřovat mně. Tenkrát jsem se rozhodla z práce odejít a začít na sobě makat. Makat na tom, abych důvěřovala sama sobě, abych se tím pádem radovala z práce, měla energii a zvýšila se rychlost mých činností. Teď jsem Vám prozradila vzorec, jak důvěru měřit. Ale to bychom si řekli příště.

Kristýna Stoklásková, zakladatelka projektu Šéfův svět, headhunter a mentorka asistentek

Kristýna Stoklásková
Jak Kristýna s oblibou říká, její obor jsou asistentky a online svět. Od roku 2016 má svůj vlastní projekt Šéfův svět a od roku 2019 je součástí S ÚSMĚVEM s.r.o., který od ledna 2022 řídí jako Marketingová ředitelka. Vystudovala obor Hotelnictví a turismus a následně získala v roce 2006 bakalářský titul v oboru Podnikání a Administrativa na ČZU v Praze. V roce 2020 vystudovala Vyšší odbornou školu publicistiky. Má bohaté zkušenosti z oblasti hotelnictví a gastronomie a manažerského rozvoje. Působila jako Office manažerka ve společnostech zaměřených na oblasti financí a obchodu. V roce 2014 jsem nastoupila do společnosti NeuroLeadership Group (NLG) na pozici Operations manager, kde zodpovídala za Operativu (Back office, HR, marketing a obchod) a Finance. Prošla tehdy koučovacími kurzy společnosti NLG a aktivně koučuje. V roce 2016 odešla z NLG a založila si své podnikání. Její specializací jsou asistentky. Jejich nábor do společnosti a následné zaučení. A hromadné kurzy pro asistentky, jak být nenahraditelná. V Marketingu s úsměvem pomáhá klientům s online marketingem a rozjezdem podnikání. Věří, že v Obsahovém marketingu je obrovská síla. Má tým 10 odborníků, SEO specialistku, manažerku sociální sítí, Analytičku, Copywriterku, Webmastera atd., kteří dělají svou práci srdcem a umějí si nazout klientovi boty.