Kurz Nenahraditelná asistentka 25. 04. 2024

Důvěra jako základ úspěchu

Pro Akademii nevšedního vzdělávání, s. r. o. a pana Radima Martynka jsem měla tu čest napsat svůj první článek o Důvěře.

Zde si ho můžete přečíst:

Důvěra jako základ úspěchu

Většina lidí má za to, že důvěru buďto máme nebo nemáme. Omyl. Důvěru můžeme vytvářet, a to mnohem rychleji, než si obvykle myslíme. Důvěra je totiž opravdu jediná věc, která dokáže změnit vše.

Jste zastáncem toho, že důvěřovat lidem je příliš riskantní nebo toho, že nedůvěřovat lidem je ještě riskantnější? Věříte obecně v lidi? Že mají potenciál? Nasloucháte jejich potenciálu?

Zamyslete se nad vztahem s někým, s kým pracujete nebo žijete, a pokud máte pocit lehké nedůvěry, položte si otázku: Je možné, že tato nedůvěra je, přinejmenším z části, odrazem mé vlastní omezené důvěry v dotyčného člověka?

Pojďme si říci, co to důvěra vlastně je. Představte si misku vah a na jedné straně je charakter člověka (důvěra v člověka) a na druhé straně je kompetentnost člověka (důvěra v odborné znalosti). Charakter zahrnuje takové věci, jako jsou integrita, motivy, úmysly ve vztahu k druhým lidem. Kompetentnost zahrnuje naši způsobilost, schopnosti, dovednosti a výsledky, vše, čeho jsme až dosud dosáhli. Prakticky nám jde o rovnováhu mezi charakterem a kompetentností.

Pokud o někom máte za to, že je upřímný a čestný, ale nemá výsledky, sotva mu budete důvěřovat. A naopak. Pokud má někdo vynikající schopnosti, nadání a může se pochlubit výbornými výsledky, ale není čestný, stěží si získá naši důvěru.

Teorie etiky říká „jednejte správně“ (charakter) a „docilte, aby se realizovaly správné věci“ (kompetentnost). Představím Vám model Pěti vln důvěry podle pana Stephena M. R. Coveyho, který názorně ilustruje podstatu důvěry, ukazuje, jak se důvěra šíří zevnitř ven a definuje pět úrovní, v nichž důvěru vytváříme. Všichni bez rozdílu máme (a můžeme uplatnit) velký vliv na první dvě vlny důvěry, a proto musíme začít od nich.

PRVNÍ VLNA: SEBEDŮVĚRA 

Sebedůvěra se týká důvěry v sebe sama, jinak řečeno, být ve vlastních očích i v očích ostatních lidí člověkem hodným důvěry. Klíčovým principem této vlny je důvěryhodnost a její základní čtyři prvky. Konečným výsledkem spojení vyspělého, ušlechtilého charakteru a kompetentností je důvěryhodnost, mínění a vliv.

DRUHÁ VLNA: DŮVĚRA VE VZTAZÍCH

Důvěra ve vztazích, se týká vytváření a posilování „konta důvěry“, které máme u druhých lidí. Klíčovým principem této vlny je konzistentní chování. V této vlně je 13 vzorců chování, které když budeme dodržovat, bude výsledkem výrazně vyšší schopnost dosahovat důvěry ve vztazích s lidmi, pozvednout vzájemné vztahy na vyšší úroveň a dosahovat lepších výsledků.

TŘETÍ VLNA: DŮVĚRA V ORGANIZACI

Důvěra v organizaci se týká vytváření důvěry lídry ve všech typech organizací. Klíčovým principem této vlny je sladění. Pokud jste někdy pracovali s lidmi, jimž jste důvěřovali, ale v organizaci, k níž jste důvěru neměli, rychle si uvědomíte, že třetí vlna má rozhodující význam.

ČTVRTÁ VLNA: DŮVĚRA NA TRHU

Důvěra na trhu představuje oblast, kde si téměř každý člověk naprosto jasně uvědomuje a chápe význam důvěry. Klíčovým principem této vlny je pověst. Značka velmi výrazně ovlivňuje chování a loajalitu zákazníků.

PÁTÁ VLNA: DŮVĚRA VE SPOLEČNOSTI

Důvěra ve společnosti se týká vytváření hodnot určených pro druhé a pro společnost jako celek. Klíčovým principem této vlny je přispění. Jsme druhým lidem příkladem a podněcujeme je, aby stejně jako my i oni vytvářeli hodnoty určené druhým a přispívali společnosti jako celku.

PŘÍKLAD ZE ŽIVOTA 

Zažila jsem ten pocit, kdy jsem si přestala důvěřovat, výsledky v práci se toho staly důkazem, nechtělo se mi do práce vůbec vstávat a nebavila mě. To se odrazilo i ve vztazích a ostatní přestávali důvěřovat mně. Tenkrát jsem se rozhodla z práce odejít a začít na sobě makat. Makat na tom, abych důvěřovala sama sobě, abych se tím pádem radovala z práce, měla energii a zvýšila se rychlost mých činností. Teď jsem Vám prozradila vzorec, jak důvěru měřit. Ale to bychom si řekli příště.

Kristýna Stoklásková, zakladatelka projektu Šéfův svět, headhunter a mentorka asistentek

Kristýna Stoklásková
Jak Kristýna s oblibou říká, její obor jsou asistentky a online svět. Od roku 2016 má svůj vlastní projekt Šéfův svět a v roce 2024 vznikl další její projekt Marketingový svět, agentura 10 freelancerů, kteří umějí dýchat za vaše firmy.