Stručnost je osvojená dovednost asistentky

 

V předchozích dílech jsme řešili, jak může šéf podpořit profesní růst asistentky či asistenta. Ve druhém dílu to, co mohou udělat lidé v podpůrných rolích ve firmě sami pro to, aby byli pravou rukou svého šéfa (šéfky). 3. díl: Jak správně zvládat komunikaci?

V průměru vyslovíme asi 100 slov za minutu, ale myslíme mnohem rychleji (asi 600 slov za minutu). Chceme‑li u druhého dosáhnout opravdové změny, musíme umět upoutat a udržet pozornost. Je třeba s ním vést zaměřený dialog, a ne mluvit, když druhá osoba v duchu bloudí.
Jak spráVně mluVit? Mluvte: 1. stručně, ….

Celý článek >>ZDE<<