Šablona pro Zhodnocení roku 2023 - Jaký jsem měl/a rok?

Soutěž Asistent/ka roku – jak se finálové 11 plnily úkoly? Co si z testovacího dne odnášejí?

Asistent/ka roku 2017

Poslední z úkolů, který soutěžící museli splnit byl testovací den = assessment centre. Soutěžící zde prokazovali své profesní a měkké dovednosti
– v týmové hře, v psaní eseje a v umění ovládat MS Office. Zde jsou jejich zpětné vazby.

1. Co jste si z AC odnesli?
2. Když byste ACčko měli pro soutěžící 2. ročníku popsat, co byste napsali?
3. Co byste napsali k videu, aby se toho budoucí soutěžící tolik nebáli?